Food & Drinks info

Algemene info en profiel van de Foodtruck eigenaren:
Evenementenorganisatie Bruisend laat enkel kwalitatief goed uitziende en verzorgde Foodtrucks toe. Daarnaast zorgt de organisatie voor een diversiteit in aanbod. U moet bij inschrijven het assortiment aangeven. Is er dubbel aanbod met een collega van je, dan gaan we met elkaar in gesprek en bespreken we de mogelijkheden.
​Wij werken nooit met afdracht en muntjes dus verwachten we dat je een redelijke prijs vraagt voor de gerechten. Deelnemers accepteren onze betalings- en algemene voorwaarden . Betalen op de dag zelf kan niet. Tevens vinden we collegialiteit op het event erg belangrijk. Ga met respect met elkaar om, samen maken we de markt, samen maken we er een geslaagde dag van!

​​​
Inschrijven:
Inschrijven verloopt enkel via de formulieren die op deze site staan. Inschrijven telefonisch of via social media functies wordt niet geaccepteerd.
​De deelnemer verkoopt alleen de producten waarmee ingeschreven is. Na bevestiging van deelname is het niet mogelijk, zonder dit met ons te overleggen, andere producten eraan toe te voegen. Vult u daarom goed in met welke producten en gerechten, u wilt komen staan.  Verkoop van frisdranken en alcohol verzorgt de organisatie, heeft u toch hierover een vraag, stel deze dan ruim van tevoren. We zullen de mogelijkheden per event bekijken en bespreken. Zien we bij controle dat u toch frisdrank of alcoholische dranken verkoopt, zult u deze direct moeten verwijderen.

Voeg 1 of meerdere foto’s toe van uw truck, caravan, omgebouwde t​​​railer of andere creatieve stand. U geeft hierbij toestemming aan de organisatie om deze foto’s openbaar te delen.  
Inschrijven is nog geen garantie van deelname. Binnen een paar dagen ontvang je van ons een bevestiging dat we je op de deelnemerslijst plaatsen, of een afwijzing.​
Informatie over andere inschrijvingen wordt niet ​gegeven. 
Bij inschrijven ben je op de hoogte van deze informatie en ga je hiermee, net zoals met de algemene voorwaarden akkoord.​​​​​​​​​

Richtlijnen voor deelnemers:
De deelnemer voldoet aan de geldende voorschriften, vergunningen en eisen van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit.
De deelnemer beschikt over aantoonbare vergunningen en/of ontheffingen.
De deelnemer dient zich te houden aan de voorschriften en richtlijnen van de betreffende gemeente, brandweer​​​, politie en organisatie. De brandweer zal mogelijk zelf veiligheidsinspecties uitvoeren en eventueel overgaan tot afkeuring van onveilig materieel. De organisatie is niet verantwoordelijk voor afkeuring door de brandweer en andere bevoegde instanties.
Borg: bij de factuur brengen wij een borg bedrag in rekening. Op deze manier willen we voorkomen dat
A. deelnemers afval achterlaten in welke vorm dan ook. Afval moet je echt zelf meenemen. 
B. dat deelnemers niet eerder vertrekken dan aangegeven eindtijd event.
​In uiterste gevallen door b.v. extreme weersomstandigheden en onveilige situaties kan de organisatie besluiten het event eerder te laten stoppen. Bij eerder vertrek zonder toestemming van de organisatie, wordt de borg niet aan u terug betaalt, u kunt voor een volgend evenement niet meer inschrijven. De borg kan per evenement verschillen.
De deelnemer zorgt voor voldoende voorraad en is nooit uitverkocht tijdens de openingstijden
Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie​​​ om de standruimte door te verkopen/verhuren of te verpachten aan andere partijen.
De deelnemer houdt zelf rekening met een slecht weer​ scenario.​​​​​​​

Technische voorwaarden:
Deelnemers kunnen niet zelf, zonder overleg met de organisatie, onderling van plek ruilen.
Indien er verlichting is aan of op de foodtruck dan moet deze waterdicht zijn.
Deelnemers nemen zelf een goedgekeurde verlengkabel mee van tenminste 25 meter.
Haspels moeten altijd volledig worden afgerold.
Er mogen geen voorwerpen zoals slingers, verlichting, tentlijnen o.i.d. aan of in de bomen, kunstwerken of gebouwen worden bevestigd.
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de technische  installatie van de foodtruck wordt afgekeurd door de brandweer of een andere controlerende instelling​​​​, met eventueel als gevolg dat de foodtruck moet sluiten gedurende het evenement.
Deelname aan het evenement geschiedt op eigen ondernemers risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door deelname aan het evenement. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weersomstandigheden, niet door schade geleden door deelnemers, derden en tegenvallende bezoekersaantallen. Correspondentie is niet mogelijk.

​​​Kosten:
De kosten zijn per evenement verschillend. Deze staan vermeld op het inschrijfformulier.
Inschrijfgeld is inclusief standplaats, vergunningen en marketing.
Je ontvangt van ons een factuur welke binnen 8 dagen voldaan moet worden.
In geval van niet tijdige betaling, ontvang je eenmalig van ons een herinnering. Heb je daarna binnen de gestelde termijn nog niet betaalt, kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname.​​​​​​​​​ Administratieve en annuleringskosten worden dan wel in rekening gebracht. Als de factuur na een herinnering nog niet voldaan is, neemt het incassobureau de financiële afhandeling over. Contact met ons is dan niet meer mogelijk en de extra kosten die het incassobureau in rekening brengt zijn voor je eigen rekening.

Annuleren:​
​​De annuleringskosten voor foodtrucks zijn als volgt: Vanaf het moment van onze bevestiging voor deelname tot aan 2 maanden voor het desbetreffende evenement: €25,00 ex. b.t.w. annuleringskosten. Vanaf 2 maanden voor het desbetreffende evenement tot 30 dagen van te voren 50% van het totaal verschuldigde bedrag inclusief b.t.w. U betaalt 100 % van het totaal verschuldigde bedrag inclusief b.t.w. bij minder dan 30 dagen voorafgaand aan het evenement.
​​Wijzigingen van deelname kunnen enkel schriftelijk worden doorgegeven.
​De standplaats wordt vrij van schade, afval, vervuiling, ect. achtergelaten.​
Overige info en afhandeling betreft annuleren treft u in onze algemene voorwaarden.​​​​
Indien het evenement wegens te weinig animo, door een gering aantal inschrijvingen, geen doorgang kan vinden, heeft de deelnemer geen recht op schadeloosstelling in welke vorm dan ook. De in de reserveringsbevestiging gedane toezeggingen komen te vervallen en reeds betaalde facturen worden gerestitueerd.​

Social Media:​
Alle evenementen van Bruisend worden kenbaar gemaakt op o.a. Facebook. Per evenement wordt er een evenement aangemaakt. Als deelnemer kunt u uw aanwezigheid aanvinken en u kunt een bericht sturen met b.v. uw foodtruck en wat u aanbiedt. 
We verwachten van onze deelnemers​​ dat zij het evenement eveneens promoten via eigen marketingkanalen. Hoe meer reuring er gecreëerd wordt, hoe groter het bereik naar onze gezamenlijke doelgroep!​
In de informatie “Veel gestelde vragen” leest u tips over hoe u zelf het evenement en uw aanwezigheid kunt promoten op Facebook. Heeft u hierover vragen, stel ze gerust, wij helpen u hier graag bij.